Biblioteka ZSOiZ w Ciężkowicach

Projekt

Historie, które leczą…

Jaki jest świat, jakie reguły nim rządzą i jak poradzić sobie z krytyką innych… to pytania, jakie człowiek stawia sobie od stuleci. Odpowiedzi poszukali uczestnicy warsztatów z cyklu „Historie, które leczą” w dniu 14 marca 2018r. zorganizowanych w bibliotece szkolnej.…
Read more

Kręcenie filmu promocyjnego

W dniu 2marca w bibliotece szkolnej nakręcono jeden z fragmentów filmu promocyjnego dot. wymiany uczniowskiej z zaprzyjaźniona szkołą    w Kuzniecowsku na Ukrainie.  W roli statystów wystąpili: Kapałka Beata, Klimek Mateusz, Kwaśna Zuzanna, Musiał Aneta, Nalepka Kinga, Olechna Monika, Trela Katarzyna…
Read more