Biblioteka ZSOiZ w Ciężkowicach

Statystyki

Zaczytani

Dobiega końca październik, czas na pierwsze podsumowania. Zaczytani uczniowie: 1. Korcik Natalia kl. II THI 2. Oleksowicz Paulina kl. II THI 3. Mucha Patrycja kl. II THI   Zaczytane klasy: 1. II THI 2. III LO 3. III TFŻ  …
Read more