Biblioteka ZSOiZ w Ciężkowicach

Podsumowanie udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

W minionym roku biblioteka szkolna przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, pozyskując 12 tys. zł. na zakup nowości wydawniczych. Z dotacji NPRC zakupiono do biblioteki 418 pozycji książkowych, w tym 20 w wersji elektronicznej. Nowe książki zostały z entuzjazmem przyjęte przez większość uczniów. Wśród zakupionych pozycji jest literatura piękna, powieści młodzieżowe, podróżnicze, historyczne, biograficzne oraz popularnonaukowe poszerzające indywidualne zainteresowania młodzieży, pomagające w lepszym rozumieniu świata i drugiego człowieka Literatura fachowa wpłynęła na rozwój technicznych zainteresowań uczniów.

Zakup nowych książek wpłynął na wzrost czytelnictwa wśród uczniów, o czym świadczą statystyki wypożyczeń bieżących i porównanie z analogicznym okresem roku ubiegłego. I tak: Procent czytelników wzrósł    z 54,4 do 63,3%; średnia dzienna  wypożyczeń z 8,76 do 10,30; najlepsza czytelniczka wypożyczyła 48 książek,/16*/; najlepsza klasa 118/62*/ -/* w analogicznym okresie ub. roku/.

Wielka akcja promocji czytelnictwa w naszej szkole pozostawiła ślad w postaci zdjęć, filmów, plakatów i recenzji. Zebrane materiały do obejrzenia w galerii.

 

Lekcja języka angielskiego przeprowadzona met. projektu z wykorzystaniem lektury „Marco”- M. Esplena


 

III THI poleca

 


Fryzjerstwo – to nie tylko fach w rękach. W salonie, rozmowa fryzjera z klientem stanowi nieodłączny element wykonywanej usługi. Świadczy zarówno o profesjonalizmie, jak i kulturze osobistej fryzjera; a że współczesny klient jest pod tym względem coraz bardziej wymagający, nasze uczennice każdą wolną chwilę w trakcie zajęć praktycznych wykorzystują na czytanie książek. Oczywiście, ze szkolnej biblioteki.


 

Podobnie jest w obsłudze gości hotelowych. Uczniowie na zajęciach pracowni hotelarskiej zdobywają wiedzę, jak sensownie zadysponować czas wolny klienta, np. przez polecenie dobrej książki oraz umożliwienie wypożyczenia jej z hotelowej biblioteczki.


 

Uczniowie klas gastronomicznych po zapoznaniu się z nowym księgozbiorem, postanowili literaturę obrócić w sztukę kulinarną.  Upiekli ponad 400 pierniczków świątecznych czyli tyle, ile nowych książek zakupiono do biblioteki. Pierniczkami tymi udekorowano szkolną choinkę, a część przekazano charytatywnie dla miejscowego Caritas.Pracy tej towarzyszyła myśl zaczerpnięta z książki /nowo zakupionej/ P. Younga „Chata”: ” W relacjach z innymi nigdy nie chodzi o władzę, a jedyny sposób, żeby nie narzucać komuś swojej woli, to (…) służyć”.

 


Natalia, Patrycja i Paulina są uczennicami kl. II THI. Przeczytały mnóstwo książek, wynotowały najciekawsze myśli autorów i stworzyły prezentację pt. Czytaj i żyj. Skorelowały przy tym swoją wrażliwość czytelniczą z wiedzą wyniesioną z lekcji informatyki.

Prezentacja „Czytaj i żyj.ppt”

 

 

Uczniowie kl.I Technikum zainteresowali się książką T. Jacykówa – „O elegancji i obciachu Polek i Polaków”. Na jej bazie stworzyli prezentację multimedialną. Zawarli w niej wskazówki autora dotyczące właściwego komponowania stroju.

 

 

 

W miesiącu grudniu zorganizowano w bibliotece lekcje języka polskiego dla uczniów klas zawodowych. Uczniowie zapoznali się z nowym księgozbiorem, wypożyczyli książki, napisali recenzje, otrzymując tym samym oceny z języka polskiego. Uczniowie kl. I Br wykonali dodatkowo bombki choinkowe, na których widnieją sentencje o książkach.

 


Uczniowie kl. III TFŻ wykonali plakat promujący książkę Nicoli Yoon – „Ponad wszystko”.


Pomoc przy tworzeniu nowej szkolnej witryny internetowej

Wykorzystując książkę Java Script”, kilku uczniów z kl. IV Technikum Informatycznego pod nadzorem nauczyciela informatyki, tworzą kody odpowiedzialne za różne funkcje interakcji z oglądającym witrynę. Wynikiem końcowym jest np. pokaz slajdów oraz zmiana właściwości obrazka przy najechaniu kursorem. Praca uczniowska stanowi element całości witryny.

 


 

Samodzielna budowa urządzenia o nazwie THEREMIN                      Jest to instrument muzyczny skonstruowany po raz pierwszy przez rosyjskiego wynalazcę – Lwa Theremina. Jego wyjątkowość polega na tym, ze podczas gry na nim, nie dotyka się go rękami. Dźwięk przypominający wycie, gwizd lub flet, przez swą magiczność znalazł zastosowanie w muzyce filmowej- m.in. w podkładach science-fiction i horrorach. I właśnie Kamil S. – uczeń Technikum Informatycznego, postanowił zbudować prosty wariant tego urządzenia. Do wykonania użył podzespołów elektronicznych, a przewodnikiem w Jego pracy była książka „Elektronika. Od praktyki do teorii”.