Biblioteka ZSOiZ w Ciężkowicach

Tutaj bije serce szkoły

Zaproszenie

W dniu 28 IX 2017r. o godz. 18:00 w ciężkowickim Ratuszu odbędzie się spotkanie autorskie połączone z koncertem. Występują: Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz. Więcej informacji na afiszach.

Targi książki na Facebooku

Obserwujcie profil Targów Książki na Facebooku i bierzcie udział w cotygodniowym konkursie „20 Literackich Wtorków”. Organizatorzy gwarantują fantastyczne nagrody / nie tylko książkowe/ i świetną zabawę.

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej obowiązujący w roku szkonym 2016/2017 §  1 Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji. §  2 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych i podanych do ogólnej wiadomości. §  3 W bibliotece obowiązuje…
Read more