Biblioteka ZSOiZ w Ciężkowicach

Czytanie wyzwala zmysły

Czy pomyślałeś kiedyś, że

  • Literatura daje szansę oderwania się od smutnej rzeczywistości?
  • Pomaga zrozumieć siebie i innych ludzi?
  • Może stać się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową, nad sposobem pomocy samemu sobie.?
  • Czytanie jest istotnym elementem psychicznego dojrzewania.? -Dostarcza bodźców do rozwoju emocjonalnego. Przyczynia się do wzbogacania wyobraźni i rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć oraz dostarcza doznań zastępczych, istotnych zarówno dla osób zdrowych jak i chorych.
  • Czytanie lub szerzej – czytelnictwo – przyczynia się do kształtowania postaw, wzbogacania słownictwa, przyrostu wiedzy?
  • Może stać się też inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej (dyskusji, recytacji, działalności plastycznej itp.) ?
  • Czytanie  może też być formą rekreacji?…

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.