Biblioteka ZSOiZ w Ciężkowicach

Najlepsi czytelnicy w I sem. 2017/2018r.

I m.  Korcik Natalia – kl.II THI

II m. Oleksowicz Paulina – kl. II THI

III m. Mucha Patrycja – kl. II THI

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie:

Kl. II THI,

Kl. III LO,

Kl. III TFŻ