egzaminy zawodowe czerwiec-lipiec 2018

Egzaminy pisemne
L.p. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu
1 E.12 WK 19.06.2018 10:00 1 hala sportowa

2

T.06 W 19.06.2018 10:00 1 hala sportowa
3 T.11 D 19.06.2018 10:00 1 hala sportowa
4 A.18 WK 19.06.2018 10:00 1 hala sportowa
5 E.13 WK 19.06.2018 12:00 2 górny korytarz
6 A.19 W 19.06.2018 12:00 2 górny korytarz
Egzaminy praktyczne
L.p Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali/miejsca egzaminu Liczba zdających
1 T.06 W 26.06.2018 8:00 K kuchnia 6
2 T.06 W 26.06.2018 12:00 K kuchnia 5
3 T.06 W 27.06.2018 8:00 K kuchnia 5
4 T.06 W 27.06.2018 12:00 K kuchnia 4
5 E.13 WK 4.07.2018 8:00 I 2 (31) 4
6 E.13 WK 4.07.2018 12:00 I 2 (31) 4
7 T.11 D 26.06.2018 09:00 H (35) 14
8 A.19 W 22.06.2018 9:00 F prac.fryzj. 3
9 A.19 W 22.06.2018 15:00 F prac.fryzj. 3
10 A.19 W 25.06.2018 9:00 F prac.fryzj. 3
11 A.19 W 25.06.2018 15:00 F prac.fryzj. 3
12 A.19 W 26.06.2018 9:00 F prac.fryzj. 3
13 A.23 D 26.06.2018 9:00 1 a (47) 1
14 E.12 WK 3.07.2018 8:00 I (31) 4
15 E.12 WK 3.07.2018 12:00 I (31) 3
16 E.14 DK 27.06.2018 12:00 3 a (31) 2
17 T.15 D 26.06.2018 13:00 2a (35) 7