Dyrektor Zespołu Szkół

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Józef Parys

jozefparys@gmail.com
Nauczane przedmioty:

  • historia
  • historia i społeczeństwo
  • wiedza o społeczeństwie

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Teresa Sławuta

Teresa Sławuta

tslawuta@poczta.fm
Nauczane przedmioty:

  • zawodowe gastronomiczne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Stan prawny na 30 listopada 2017 r.,
Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

Rozdział 2 – Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół – § 17 – 19