Rada Pedagogiczna

mgr inż. Andrzej Burnus

aburnus@interia.pl

Nauczane przedmioty:

 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne
 • zawodowe gastronomiczne
 • zawodowe hotelarskie

mgr inż. Lucyna Burnus

Lucyna Burnus

lburnus@interia.pl

Nauczane przedmioty:

 • geografia
 • zawodowe gastronomiczne
 • zawodowe hotelarskie

mgr Sabina Cygnar

sskk3@wp.pl

Nauczane przedmioty:

 • pedagog

mgr Maria Dziuban

Maria Dziuban

mariadziuban@interia.eu

Nauczane przedmioty:

 • bibliotekarz,
 • wychowanie do życia w rodzinie

mgr Magdalena Gabor

Maria Dziuban

glambring@interia.pl

Nauczane przedmioty:

 • historia,
 • logopeda

mgr Sylwia Gaj

Nauczany przedmiot:

 • język polski

mgr Agnieszka Gucwa

Agnieszka Gucwa

guag20@wp.pl

Nauczane przedmioty:

 • język polski
 • pracownia terapii zajęciowej

mgr inż. Katarzyna Gut

Katarzyna Gut

kaskagut@interia.pl

Nauczane przedmioty:

 • zawodowe fryzjerskie

mgr Karolina Iwaniec

Karolina Iwaniec

karolinaiwaniec93@gmail.com

Nauczane przedmioty:

 • matematyka

mgr inż. Zbigniew Jaśkiewicz

 

pino2212@outlook.com

Nauczane przedmioty:

 • matematyka

mgr Katarzyna Jezierska

Katarzyna Jezierskia

katarzynajezierska80@gmail.com

Nauczane przedmioty:

 • wychowanie fizyczne

mgr Jowita Jurkiewicz – Drąg

Jowita Jurkiewicz-Drąg

jowita.jurkiewicz.drag@gmail.com

Nauczane przedmioty:

 • zawodowe hotelarskie

mgr Aneta Kapałka

Aneta Kapałka

aneta.kapalka@gmail.com

Nauczane przedmioty:

 • historia
 • historia i społeczeństwo
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

mgr Mirosław Kiełbasa

Nauczane przedmioty:

 • zawodowe informatyczne

mgr Renata Kiełbasa

reniw@poczta.fm

Nauczane przedmioty:

 • zawodowe gastronomiczne
 • zawodowe hotelarskie

mgr Irena Leś – Skiba

ina.s@wp.pl

Nauczane przedmioty:

  • język polski
  • wiedza o kulturze

mgr Aleksandra Łaś

aleksandra.l-zsoiz@wp.pl

Nauczane przedmioty:

  • matematyka

mgr Justyna Martyna

jmartyna@interia.eu

Nauczane przedmioty:

  • doradca zawodowy

mgr inż. Jolanta Mastalska

jolanta.mastalska@gmail.com

Nauczane przedmioty:

  • zawodowe gastronomiczne

ks. mgr Marek Migacz

migacz.marek@gmail.com

Nauczane przedmioty:

  • religia

mgr Małgorzata Miłkowska

Nauczany przedmiot:

 • muzyka

mgr Karolina Paluch

karolinapaluch@interia.pl

Nauczane przedmioty:

  • język angielski
  • język niemiecki

mgr Józef Parys

jozefparys@gmail.com

Nauczane przedmioty:

  • historia
  • historia i społeczeństwo
  • wiedza o społeczeństwie

mgr Jadwiga Pasek

 

gjessica@o2.pl

Nauczane przedmioty:

  • język angielski

mgr Wojciech Pater

Wojciech Pater

wojpater@wp.pl

Nauczane przedmioty:

  • wychowanie fizyczne

mgr Weronika Piekarz

w.piekarz86@gmail.com

Nauczane przedmioty:

  • zawodowe fryzjerskie

mgr Piotr Poręba

Nauczane przedmioty:

 • fizyka
 • informatyka

mgr Beata Porębska

Beata Porebska

beataporebska10@interia.pl

Nauczane przedmioty:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie
  • wiedza o kulturze

mgr Jacek Przybyło

Jacek Przybyło

webmaster.zsoiz@interia.pl

Nauczane przedmioty:

  • zawodowe informatyczne

mgr Aneta Ramian

Aneta Ramian

anetaramian@wp.pl

Nauczane przedmioty:

  • język angielski
  • język niemiecki

mgr Maria Siwak

majkasiwak@interia.pl

Nauczane przedmioty:

  • język niemiecki
  • język angielski

mgr inż. Teresa Sławuta

tslawuta@poczta.fm

Nauczane przedmioty:

  • zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Edyta Szwalec

szwalecedyta@interia.pl

Nauczane przedmioty:

  • zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Monika Trela

monikatrela@op.pl

Nauczane przedmioty:

  • biologia

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Stan prawny na 30 listopada 2017 r.,
Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

Rozdział 3 – Kompetencje i organizacja pracy Rady Pedagogicznej – § 20 – 23