Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły na rok szkolny 2018/2019:

 

Przewodnicząca: p. Dorota Wantuch

Zastępca przewodniczącego: p. Irena Gniadek

Skarbnik: p. Anna Łatka

Sekretarz: ——————-

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

p. Izabela Mruk

p. Iwona Steczyńska

p. Władysława Konarska

 

 
Stan prawny na 30 listopada 2017 r., 
Tekst jednolity obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.
 
Rozdział 4 – Kompetencje i tryb powołania Rady Rodziców Zespołu Szkół – § 24