Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkołyna rok szkolny 2017/2018:

 

Przewodnicząca: p. Agnieszka Kloc

Zastępca przewodniczącego: p. Anna Więcek

Skarbnik: p. Alicja Wilga

Sekretarz: p. Danuta Jurkiewicz

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

p. Izabela Mruk

p. Iwona Steczyńska

p. Władysława Konarska

 

 
Stan prawny na 30 listopada 2017 r., 
Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.
 
Rozdział 4 – Kompetencje i tryb powołania Rady Rodziców Zespołu Szkół – § 24