Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
ks. mgr Marek Migacz

Przewodniczacy
Grzegorz Tokarz (III TI)

Grzegorz Tokarz

Zastępca
Vanessa Stec (IV TH)

Vanessa Stec

Skarbnik
Paulina Laska (III TF)

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Stan prawny na 30 listopada 2017 r.,
Tekst jednolity obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.

Kompetencje i tryb powołania Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy Zespołu Szkół – § 25 – 27

Regulamin Samorządu Uczniowskiego