Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Aneta Kapałka

Aneta Kapałka

Przewodniczacy
Grzegorz Tokarz (II TI)

Grzegorz Tokarz

Zastępca
Vanessa Stec (III TH)

Vanessa Stec

Skarbnik
Paulina Laska (II TF)

Paulina Laska

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Stan prawny na 30 listopada 2017 r.,
Tekst jednolity obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

Kompetencje i tryb powołania Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Słuchaczy Zespołu Szkół – § 25 – 27

Regulamin Samorządu Uczniowskiego