Liceum ogólnokszałcące

Podstawa programowa dla liceum ogólnokształcącego

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Przygotowujące do uzyskania świadectwa dojrzałości i kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Progi punktowe
Dla wszystkich klas liceum obowiązujące w procesie elektronicznej rekrutacji wynoszą 60 punktów stosownie do decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół na rok szkolny 2017/2018.
Rodzaje klas
Klasa humanistyczna
Z rozszerzonymi przedmiotami: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia
dla chętnych studiować filologię polską, języki obce, historię, politologię, filozofię
Klasa turystyczno-sportowa
dla chętnych studiować wychowanie fizyczne, geografię, turystykę
Klasa biologiczno-chemiczna
Z rozszerzonymi przedmiotami: historia, biologia, chemia, geografia
dla chętnych studiować biologię, medycynę, farmację, stomatologię, pielęgniarstwo, kosmetologię, fizjoterapię, weterynarię
Klasa matematyczna
Z rozszerzonymi przedmiotami: historia, matematyka, informatyka, fizyka, geografia
dla chętnych studiować matematykę, fizykę, informatykę, elektrotechnikę, elektronikę, architekturę, automatykę, budownictwo, robotykę
Oferta LO
Posiadamy bogatą bazę lokalową:
• nowoczesne pracownie informatyczne z szybkim dostępem do Internetu, pracownie przedmiotowe do wszystkich nauczanych przedmiotów m. in. fizyczną, chemiczną, biologiczną.
• W szkole istnieje biblioteka z czytelnią, co roku wzbogacana o nowe pozycje literackie. W czytelni można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
• Dysponujemy pełnowymiarową halą widowiskowo-sportową oraz boiskami sportowymi.
Posiadamy liczne pomoce naukowe:
• Nauczyciele i uczniowie mogą wykorzystywać dostępny w szkole sprzęt: laptopy, magnetofony, telewizory, odtwarzacze CD i DVD, rzutniki, projektory, wizualizer, tablicę interaktywną.
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych:
Absolwenci LO z roku 2016 rozpoczęli studia w prestiżowych szkołach wyższych m. in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, AGH, Uniwersytecie Pedagogicznym, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, PWSZ w Tarnowie, Tarnowskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie.