Rekrutacja na staże i praktyki zawodowe dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na: – staże zawodowe dla uczniów technikum oraz– praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o …

Konkurs plastyczny ”Pomaganie jest fajne- Nie każdy bohater nosi pelerynę!”

Podczas nauki zdalnej uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym  kierowanym dla członków Szkolnego Koła Wolontariatu. Celem konkursu było: promowanie wolontariatu, zachęcanie młodzieży do włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi opartych na zaufaniu solidarności społecznych, rozwijanie wyobraźni artystycznych. Prace są zarazem  podziękowaniem dla służb walczących …

RDN – Słowo za Słowo – o naszej szkole „u mistrza Paderewskiego”

Technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa I stopnia, jak również szkoła policealna. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach zachęca młodych do kontynuowania nauki w tej placówce. Dyrektor szkoły Józef Parys, gość porannego programu RDN Słowo za Słowo powiedział, że szkoła u mistrza Paderewskiego ma bogatą ofertę …

Jak zrozumieć nastolatka?

Jednym z okresów rozwojowych ludzkiego życia jest adolescencja – czas między dzieciństwem a dorosłością. Czas, kiedy nastolatek buduje swoją własną tożsamość, poszukuje swojej własnej przestrzeni. I wtedy mogą się pojawić zachowania, które dorośli postrzegają jako naganne czy prowokujące. A to jest po prostu kolejny, uciążliwy dla samego nastolatka etap w …

I Plebiscyt na najpiękniejszą Gminę Małopolski Miejsko-Wiejską Region III

Zachęcamy do promocji naszej małej Ojczyzny przez głosowanie w plebiscycie na najpiękniejszą Gminę Małopolski Miejsko-Wiejską w Małopolsce. Wybierzmy Ciężkowice. W plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Miejsko-Wiejską w naszym województwie podzielono Małopolskę na cztery regiony. Co dwa tygodnie począwszy od 4 maja będziemy wybierać z danego regionu po cztery gminy, które awansują …

Najnowocześniejsza pracownia informatyczna w regionie!

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, powszechnie znanej placówce z Pogórza Ciężkowickiego „u mistrza Paderewskiego” 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 otwarta została pracownia informatyczna spełniająca wszelkie standardy XXI wieku. Otwarcia dokonali pan Tomasz Stelmach Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego, odpowiedzialny za oświatę …

Wyniki wojewódzkiego konkursu „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”

Dzisiaj dwie uczennice szkoły „u mistrza Paderewskiego” z Ciężkowic odebrały nagrody w konkursie „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”. Jego celem było zainteresowanie młodych ludzi, w szczególności harcerzy najnowszą historią Polski, działalnością harcerstwa podczas II wojny światowej, wojennymi życiorysami harcerzy i instruktorów, a także …

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Wytyczne dotyczące organizowaniai przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowychim. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicachw 2020 roku. Podstawa prawna 1.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja 20.05.2020 r. 2. …

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klasy BSI°

1. Od 1czerwca 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Będą one miały charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców i młodzieży.  2. Udział w zajęciach praktycznych będzie możliwy po …

Page 2 of 45
1 2 3 4 45