Uczniowie ze średnią oceń powyżej 4,75

  

Miesce Nazwisko i imię Średnia ocen Klasa
Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen – Technikum
1. Iżykowska Wirginia 5,20 II TŻiUG
2. Burnus Aleksandra 5,19 IV TŻiUG
3. Truchan Karolina 4,94 III TH
4. Mucha Patrycja 4,82 I TH
5. Kozłowska Karolina 4,76 I TH
Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen – Liceum Ogólnokształcące
1. Cygan Katarzyna 5,11 II LO
2. Łaś Magdalena 5,00 II LO
3. Szostek Weronika 4,80 II LO
4. Jasińska Klaudia 4,78 II LO
5. Mordawska Anna 4,75 II LO
Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen – Terapeuta zajęciowy
1. Pasek Jadwiga 5,09 II TZ
2. Gredys Regina 5,00 II TZ
3. Pawłowska Monika 4,91 II TZ
4. Pacocha Agnieszka 4,91 II TZ
5. Ostrowska Aleksandra 4,91 II TZ
6. Gniadek Irena 4,91 II TZ
7. Woźniak Agnieszka 4,82 II TZ
Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen – Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1. Hec Mateusz 4,80 II ZSZ