DOKUMENTY

Dokument Data dodania
Dokumenty z projektu „Mój rozwój moja przyszłość” 2017.12.28
Harmonogram śródrocznych praktyk 2017-18 2017.12.28
Ocena od pracodawcy 2017.12.28
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 2017.12.28
Oświadczenie zgody na leczenie – Internat w Wojniczu 2017.12.28
Podanie – prośba o przyjęcie do szkoły 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu legitymacji 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu świadectwa 2017.12.28
Regulamin Biblioteki 2017.09.01
Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 2017.09.01
Regulamin rekrutacji 2017-18 2017.12.28
Statut ZSOiZ im I.J.Paderewskiego z dnia  01.12.2017 2017.12.28
Szkolny Zestaw Numerow Programów 2012-2016 2017.12.28
Szkolny Zestaw Numerow Programów 2013-2017 2017.12.28
Szkolny Zestaw Numerow Programów 2014-2018 2017.12.28
Wniosek o udzielenie pomocy dofinansowania zakupu podręczników 2017.12.28
Wykaz podrecznikow 2014-15 2017.12.28
XXIII Akcja honorowego krwiodawstwa 2017.12.28
Zaswiadczenieod pracodawcy zatrudnienia mlodocianych pracowników 2017.12.28