DOKUMENTY

Dokument Data dodania
Arkusz informacyjny końcoworoczny – 2018-2019 – ZSOiZ Ciężkowice 2019.06.11
Arkusz informacyjny śródroczny – 2018-2019 – ZSOiZ Ciężkowice 2018.12.12
Dokumenty z projektu „Mój rozwój moja przyszłość” – 09.2018r 2018.09.04
Dokumenty z projektu „Mój rozwój moja przyszłość” 2017.12.28
Harmonogram śródrocznych praktyk 2018-19 2018.08.30
Ocena od pracodawcy 2017.12.28
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 2017.12.28
Podanie – prośba o przyjęcie do szkoły 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu legitymacji 2017.12.28
Podanie – prośba o wydanie duplikatu świadectwa 2017.12.28
Regulamin Biblioteki 2017.09.01
Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 2017.09.01
Regulamin Samorządu Słuchaczy 2018.02.26
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 2018.02.20
Regulamin rekrutacji 2017/2018 2017.12.28
Regulamin rekrutacji 2018/2019 2018.03.13
Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum 2019/2020 2019.03.13
Regulamin rekrutacji dla absolwentów podstawowych i średnich 2019/2020 2019.03.13
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności oraz zwolnień z lekcji 2018.09.03
Statut ZSOiZ im I.J.Paderewskiego z dnia  20.12.2018 2018.12.20
Szkolny Zestaw Numerow Programów 2012-2016 2017.12.28
Szkolny Zestaw Numerow Programów 2013-2017 2017.12.28
Szkolny Zestaw Numerow Programów 2014-2018 2017.12.28
Wniosek o udzielenie pomocy dofinansowania zakupu podręczników 2017.12.28
Wykaz podrecznikow 2014-15 2017.12.28
XXIII Akcja honorowego krwiodawstwa 2017.12.28
Zasady korzystania z Dziennika Elektronicznego 2018-08-30
Zaświadczenie od pracodawcy zatrudnienia młodocianych pracowników 2017.12.28