Koło Historyczno – Turystyczno – Fotograficzne

Opiekun koła: 
mgr Aneta Kapałka

O kole historyczno-patriotycznym

Aby wzbogacić wiedzę historyczną uczniów naszej szkoły, a także urozmaicić sposoby jej zdobywania, w 2004 roku powstał Szkolny Klub Patriotyczny, kierowany przez mgr Jacka Zięcinę. Obecnie opiekunem jest mgr Aneta Kapałka.

Działalność klubu nastawiona jest na uczestnictwo uczniów we wszelkiego rodzaju obchodach i uroczystościach patriotycznych czy konferencjach. Celem działalności klubu jest również wzbudzanie postaw patriotycznych, poznawanie historii i kultury regionalnej oraz organizowanie wycieczek i rajdów turystyczno- krajoznawczych.

Są to m.in. wyjścia do Dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, rajdy, np. na Jamną, Dąbry, do Łowczówka, czy też wycieczki szlakiem architektury drewnianej i cmentarzy z okresu I wojny światowej.

Zajęcia prowadzone są społecznie w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych, co dwa tygodnie dla uczniów zainteresowanych tematyka historyczną, społeczną, polityczną oraz dla uczniów zdających maturę z historii.

Tematyka spotkań obejmuje: analizę tekstów źródłowych, informacje dotyczące nowej matury, ćwiczenia testowe, ćwiczenia z mapą, poszukiwania informacji w Internecie, zbieranie informacji dotyczących znanych osób historii i kultury regionalnej.

Organizacja tych zajęć ma na celu, przede wszystkim rozwój zainteresowań i aktywności uczniów oraz popularyzowanie wśród nich wiedzy historycznej.

 

 

Rok 2004/2005

  • Założenie klubu w roku szk.2004/2005. Liczba członków klubu : 40 osób (klasa III a,b LO, III LP, II a,b LO, I a,b LO)
  • Uczestnictwo w uroczystych obchodach 60 Rocznicy Akcji III Most w dniu 19 września 2004 r.
  • „Złaz szlakami legionistów” – rajd patriotyczno- turystyczny w dn. 5 listopada 2004 r.
Trasa szlakiem czarnym: TUCHÓW- MESZNA OPACKA- BUCHCICE- ŁOWCZÓWEK/ cmentarz legionistów
  • uczczenie rocznicy Święta Niepodległości
  • złożenie hołdu poległym w boju pod Łowczówkiem
  • podziwianie piękna Pogórza Ciężkowickiego jesienią
  • propagowanie zdobycia „Odznaki Regionalnej” Szlakami Cmentarzy I Wojny Światowej
  • uczestnictwo w konferencji nt.: „Z kresów wschodnich do Polski. Losy Polaków na kresach wschodnich w czasie II wojny światowej” zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dn. 17 grudnia 2004 r.
  • rajd na Dąbry w dn. 1 czerwca 2005 r.

Porządkowanie cmentarza z I wojny światowej, pogadanka na temat działalności Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na ziemi tarnowskiej

 

Adresowane jest do młodzieży zainteresowanej turystyką oraz grafiką, wykonywaniem i obróbką zdjęć

 

Wyniki IV Szkolnego Konkursu Fotograficznego zatytułowanego „Wokół nas- ludzie, miejsca, sytuacje…”

1 miejsce – Anna Rosiek. Wyróżnienia dla Piotra Bratańca i Małgorzaty Kwaśnej.