Koło informatyczne

Koło informatyczne adresowane jest do młodzieży chcącej poszszerzyć swoje zainteresowania, wiadomości i umiejętności związane z komputerami i informatyką oraz uzupełniać swoją wiedzę z przedmiotów zawodowych. W roku szkolnym 20178/2019 spotkania odbywać się będą w pracowni komputerowej nr 31. Każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w kursie IT Essentials: PC Hardware and Software – Sprzęt i oprogramowanie komputerów w ramach Akademii CISCO. Kurs kończy się międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia z zakresu budowy komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Więcej informacji – kliknij tutaj lub tutaj. Szczegółowe informacje i zapisy u nauczyciela informatycznych przedmiotów zawodowych Jacka Przybyło.

 

W roku szkolnym 2018/19 certyfikaty CISCO otrzymało, po zdaniu końcowego egzaminu, 3 uczniów TI: Damian Pabian, Grzegorz Tokarz oraz Piotr Wilga. Gratulujemy! 

W roku szkolnym 2015/16 certyfikaty CISCO zdobyło, po zdaniu końcowego egzaminu, 3 uczniów TI: Paweł Gaborek, Tomasz Haraf oraz Sławomir Juruś. 

 

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

1)   Ukazywanie uczniom, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i komunikacji
2)   Rozwijanie u uczniów zainteresowań technologią informacyjną
3)   Kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki
4)   Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej
5)   Poznawanie i rozumienie otaczającego świata
6)   Kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny informacji pod względem zagrożeń płynących z Internetu
7)   Kształtowanie postawy szacunku dla własności intelektualnej
8)   Dostrzeganie potrzeby samokształcenia
9)   Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie

 

BLOKI I MODUŁY TEMATYCZNE

1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe

 

2.  Programy użytkowe

a)      Przygotowywanie i obróbka graficzna materiałów do gazetek szkolnych

b)      Optymalizowanie grafiki pod kątem witryn WWW

c)      Wykonywanie projektów graficznych

d)      Projektowanie grafiki przeznaczonej na strony internetowe

e)      Przedstawianie i projektowanie pomysłów na stronę internetową szkoły

 

3. Korzystanie z zasobów internetowych

 

4. Tworzenie i aktualizacja witryny internetowej szkoły

a)      Aktualizacja witryny szkoły

b)     Zarządzanie wydajnością i zapewnianie dostępności

 

5. Prowadzenie kursów w ramach Akademii CISCO

 

6.  Przygotowanie do egzaminów z kwalifikacji teoretycznych i praktycznych