PLAN DZIAŁAŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

I. J. PADEREWSKIEGO W CIĘŻKOWICACH

Akcja charytatywna/Rodzaj działalnościTermin realizacjiOsoby koordynujące/odpowiedzialne
Zebranie uczniów chętnych do włączenia się w wolontariat (SK PCK HDK, Caritas)
Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu
Wrzesień
2017
Monika Trela, Ewa Kukułka, ks. Marek Migacz
„Światowy Dzień Walki z Głodem” zbiórka do puszki PCK na dożywianie dzieci z najuboższych rodzinWrzesień
2017
Monika Trela
Zbiórka środków czystości dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w RzuchowejGrudzień
2017
Monika Trela, Ewa Kukułka, ks. Marek Migacz
Sprzedaż świec wigilijnychGrudzień
2017
Ewa Kukułka, ks. Marek Migacz
Wigilia dla osób starszych i samotnychGrudzień
2017
Ewa Kukułka, ks. Marek Migacz, Edyta Szwalec, Jolanta Mastalska, Renata Kiełbasa, Anna Truchan
MotomikołajeGrudzień
2017
Aneta Kapałka, Justyna Martyna
Szlachetna paczkaGrudzień
2017
Aneta Kapałka
Pomoc osobom starszym i samotnym w gminie CiężkowiceGrudzień
2017
Ewa Kukułka, ks. Marek Migacz
Wielka Orkiestra Świątecznej PomocyStyczeń
2018
Justyna Martyna
Wielkanoc z PCKMarzec/kwiecień
2018
Monika Trela
Sprzedaż baranków wielkanocnychMarzec/kwiecień
2018
Ewa Kukułka, ks. Marek Migacz
Odwiedzanie i pomoc osobom w Domu Opieki Społecznej w KarwodrzyCały rokAgnieszka Gucwa, Sylwia Schabowska
Pomoc samotnemu mieszkańcowi Gminy Ciężkowicepaździernik/grudzień
2017
Justyna Martyna
Zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum „VIA SPEI”Kwiecień
2018
Monika Trela, Ewa Kukułka,
ks. Marek Migacz