Zajęcia sportowe dla młodzieży -SKS

Środy: godz. 14.50 – 15.50 (prowadzący: mgr Katarzyna Jezierska) – aerobik,  gry zespołowe

Środy: godz. 15.50 – 16.50 (prowadzący: mgr Wojciech Pater) – gry zespołowe

Piątki: godz. 14.00 – 15.00 (prowadzący: mgr Wojciech Pater) – gry zespołowe

Piątki: godz. 15.00 – 16.00 (prowadzący: mgr Katarzyna Jezierska) – gry zespołowe

 LogoUKS2

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CIESZKO”

Uczniowski Klub Sportowy „UKS Cieszko” powstał w grudniu 1997 roku przy Liceum Ogólnokształcącym w Ciężkowicach (obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I.J. Paderewskiego) i był wtedy pierwszym przyszkolnym klubem sportowym działającym na terenie gminy Ciężkowice.

Inicjatorami powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cieszko” byli: pani mgr Aleksandra Łaś (ówczesna dyrektor LO) oraz pan mgr Wojciech Pater (nauczyciel wychowania fizycznego).Celem powstania UKS-u jako organizacji szkolnej było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów, promocja zdrowego stylu życia oraz stworzenie możliwości i jak najlepszych warunków dla młodzieży chcącej rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania sportowe.

Obecnie oprócz celów typowo prozdrowotnych, istotą działalności „UKS-u Cieszko” są treningi sportowe, w celu przygotowania uczniów do rywalizacji międzyszkolnej oraz reprezentowania i rozsławiania imienia szkoły na różnego typu imprezach sportowych.

„UKS Cieszko” oprócz działalności typowo szkoleniowej jest organizatorem wielu turniejów siatkarskich oraz meczy sparingowych (piłka nożna), na które zapraszane są reprezentacje z innych szkół, a także nasi absolwenci. UKS jest również współorganizatorem cyklicznych imprez siatkarskich dla nauczycieli pod nazwą „Ciężkowicka Belferiada”.

W związku, że od 1 stycznia 2017r. nasza szkoła przystąpiła do Małopolskiego Programu „SKS” pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane są pod szyldem i nazwą SKS,ale w ramach szkolnej organizacji „UKS Cieszko”.