Szkolny zespół muzyczny ADHD

Szkolny zespół muzyczny ADHD powstał w roku szkolnym 2008/2009.

Zmianie ulegał skład zespołu - kolejne osoby kończyły szkołę, a zastępowały je następne z młodszych roczników.
Opiekę nad zespołem sprawuje mgr Irena Leś - Skiba