Plan szkoleń dla nauczycieli – Mój rozwój – moja przyszłość

Plan  szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Mój rozwój – moja przyszłość”

l.p. nazwa szkolenia data
1. Szkolenie + warsztat:

Programy edukacyjne przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć
– e-dziennik”

30.01.2018
2.. Szkolenie + warsztat:

Efektywna prezentacja multimedialna na lekcji”

9.02.2018
3. Szkolenie + warsztat:

Obsługa nowoczesnych urządzeń i ich wykorzystanie w procesach edukacyjnych”

26.03.2018
4. Szkolenie + warsztat:

Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań edukacyjnych – zarządzanie plikami i folderami”

27.03.2018
5. Szkolenie + warsztat:

Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań edukacyjnych – programy pakietu Office”

28.05.2018
6. Konsultacje grupowe 5.06.2018