Staże dla uczniów

Dnia 30 kwietnia 2018 r. rusza rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu „Mój rozwój -moja przyszłość”.  Stażysta za odbycie 150 godzin otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1500 zł, będzie miał również możliwość ubiegania się o zwrot za badania lekarskie, zakup odzieży  i obuwia ochronnego niezbędnego w
miejscu pracy oraz za przejazdy do łącznej wysokości 450 zł.

Staże zaplanowane są na okres wakacyjny.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz do udziału w stażu zawodowym.

Limit miejsc

– Matematyka – 1 osoba,
– Informatyka – 10 osób,
– Biologia – 7 osób,
– Chemia – 3 osoby,
– Fizyka – 2 osoby,
– Geografia – 3 osoby

Lista dokumentów

Regulamin rekrutacji na staż zawodowy i wypłaty stypendium stażowego 10.1.3.pdf

Wzór – Umowa trójstronna na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Wzór- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy Ciężkowice na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość.docx

Załącznik 1 – Wzór – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 1 UT -Dziennik stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 2 – Deklaracja uczestnictwa Ciężkowice na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość.docx

Załącznik 2 – Wzór – Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 2 UT -Lista obecności na stażu zawodowym realizowanym w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 3 – Wzór – Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 3 UT -Opinia na zakończenie stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 4 UT -Zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 5 UT -Program stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 6 UT – Wniosek o wypłatę stypendium stażowego w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 7 UT – Wniosek o refundację kosztów dojazdu na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 8 UT – Wniosek o refundację kosztów zakupu odzieży na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx

Załącznik 9 UT – Wniosek o refundację kosztów PRACODAWCY na staż zawodowy w ramach projektu Mój rozwój – moja przyszłość 10.1.3.docx