Ogłoszenia

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca 2020 roku przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Józef Parys, dyrektor szkoły

Materiały

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

źródło: MEN

Podobne posty

Obchody Dnia Papieskiego

szef

Ja jestem zmartwychwstaniem…

szef

Wykorzystanie Środków z Unii Europejskiej

szef
Skip to content