„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” J 11, 25

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że emerytowany nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w naszej Szkole (lata 2002 – 2012) pani Maria Seternus-Zając przeżywszy lat 59 odeszła do Pana. Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci pani Marii Seternus-Zając, składamy kondolencje i wyrazy współczucia. 

9 lutego 2018 roku o godzinie 14.30 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe w Szczucinie.

mgr Józef Parys
dyrektor szkoły