I Plebiscyt na najpiękniejszą Gminę Małopolski Miejsko-Wiejską Region III

Zachęcamy do promocji naszej małej Ojczyzny przez głosowanie w plebiscycie na najpiękniejszą Gminę Małopolski Miejsko-Wiejską w Małopolsce. Wybierzmy Ciężkowice. W plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Miejsko-Wiejską w naszym województwie podzielono Małopolskę na cztery regiony. Co dwa tygodnie począwszy od 4 maja będziemy wybierać z danego regionu po cztery gminy, które awansują …

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Wytyczne dotyczące organizowaniai przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowychim. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicachw 2020 roku. Podstawa prawna 1.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja 20.05.2020 r. 2. …

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klasy BSI°

1. Od 1czerwca 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Będą one miały charakter dobrowolny a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców i młodzieży.  2. Udział w zajęciach praktycznych będzie możliwy po …

W dniu DZIECKA

Wszystkim naszym wychowankom, absolwentom, uczniom Szkół Podstawowych oraz tym najmłodszym składam najserdeczniejsze życzenia: Bądźcie dziećmi jak najdłużej, jak dzieci bawcie się, śmiejcie się. I kochajcie ufnie tak, jak dzieci, i serca dziecięce zawsze miejcie! Bądźcie odważni i pełni pasji, nie zmieniajcie w Was tego, co w dorosłości często przepada tj. …

Spoty reklamowe naszej szkoły w Radio!

Nasza szkoła „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach od dzisiaj tj. 1 czerwca 2020 roku przez kolejne dwa tygodnie w spotach reklamowych w: RDN Małopolska http://www.rdn.pl/Spot do odsłuchu: RDN Małopolska Radio ESKA. https://www.eska.pl/Spot do odsłuchu: Radio ESKA (…) nasza szkoła jest SZKOŁĄ MARZEŃ. Mam nadzieję, że będzie taką i dla Was. W naszej …

Dodatkowe dni wolne

Drodzy uczniowie w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce oraz nowymi terminami matur zostały zmienione dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020. Dodatkowe dni wolne dla technikum (nie dotyczy klas na praktyce zawodowej) i liceum ogólnokształcącym to 8, 9, 10 czerwca 2020 roku – dni matur oraz 12 …

Zarządzenie nr 17/2020 / Konsultacje

Ciężkowice, 18 maja 2020 r. ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowychim. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach w sprawie procedury bezpieczeństwaw Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I.J. Paderewskiegow Ciężkowicach w okresie epidemii COVID-19. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia …

Drodzy Absolwenci

Na stronie MEN znajduje się komunikat w sprawie matury ustnej, który zamieszczam poniżej. W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami. Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego 2020r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja 2020r. przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej …

Zebranie z rodzicami inaczej…

Szanowni Rodzice Zadbajmy o bezpieczeństwo nas wszystkich. Dobro powierzonej nam młodzieży, dobro Waszych dzieci naszą troską! Zapraszam w dniu jutrzejszym tj. 21 maja 2020 roku do kontaktu z wychowawcami Państwa dzieci uczęszczających do naszej szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach. Zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące COVID-19 oraz sytuacji szkół w …

Page 2 of 15
1 2 3 4 15