Zarządzenie nr 17/2020 / Konsultacje

Ciężkowice, 18 maja 2020 r. ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowychim. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach w sprawie procedury bezpieczeństwaw Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I.J. Paderewskiegow Ciężkowicach w okresie epidemii COVID-19. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia …

Drodzy Absolwenci

Na stronie MEN znajduje się komunikat w sprawie matury ustnej, który zamieszczam poniżej. W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami. Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego 2020r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja 2020r. przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej …

Zebranie z rodzicami inaczej…

Szanowni Rodzice Zadbajmy o bezpieczeństwo nas wszystkich. Dobro powierzonej nam młodzieży, dobro Waszych dzieci naszą troską! Zapraszam w dniu jutrzejszym tj. 21 maja 2020 roku do kontaktu z wychowawcami Państwa dzieci uczęszczających do naszej szkoły „u mistrza Paderewskiego” w Ciężkowicach. Zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące COVID-19 oraz sytuacji szkół w …

100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła Wielkiego

Drodzy Uczniowie W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną nie możemy uczestniczyć w uroczystej akademii przygotowanej z okazji 100. rocznicy urodzin papieża, Wielkiego Polaka – Karola Wojtyły. Święty Jan Paweł II był to papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, …

Egzaminy zewnętrzne 2020

Drodzy absolwenci, uczniowie proszę o zapoznanie się z materiałem dostępnym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Znajdziecie tam informacje, jakie są wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r. Beata Porębska, wicedyrektor szkoły www.oke.krakow.pl Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, …

Techniki uczenia się

Drodzy uczniowie! Zapewne wielu z Was czasem zadaje sobie pytanie: Jak się uczyć, aby się nauczyć? Spróbuję Wam coś na ten temat podpowiedzieć. Za nasze umiejętności i naukę odpowiada nasz mózg. Funkcjonowanie mózgu zależy w dużej mierze od nas samych. Jeśli nie dostarczamy swojemu umysłowi nowych zadań do rozwiązania, nie …

Wolontariusze „u mistrza Paderewskiego” szyją maseczki dla mieszkańców Pogórza!

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia 2020 roku. Społeczeństwo jednoczy siły w walce z niewidzialnym wrogiem i robi wszystko, aby każdy mieszkaniec naszego kraju był bezpieczny. W czasie wideo lekcji z uczniami, którzy poza ogromnymi, chętnymi do pomocy sercami, mają też sprawne ręce i umieją obsługiwać maszyny …

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do …

Święto Pracy / Dzień Flagi / Dzień Konstytucji 3 Maja

Droga młodzieży ze szkoły „u mistrza Paderewskiego”, Wasze rodziny, znajomych, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi zapraszamy do radosnego i pogodnego świętowania w gronie rodzinnym – w domach (w zmienionej sytuacji społecznej kwarantanny) w tych pierwszych dniach majowych tj. ŚWIĘTA PRACY, ŚWIĘTA FLAGI oraz ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA. Poniżej zamieszczam …

Page 3 of 15
1 2 3 4 5 15