W poniedziałek 7 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy, by wspomóc chorą na nowotwór płuca naszą absolwentkę panią Agnieszkę byłą słuchaczkę Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie Terapeuta Zajęciowy.

Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki bardzo dziękuję: Samorządowi Uczniowskiemu, uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły „u mistrza Paderewskiego” oraz bliskim naszych wychowanków – uczniów tj. Wam drodzy Rodzice.

Została zebrana kwota 2300,86 zł. Została przekazana na konto Fundacji Siepomaga tytułem 19761 Agnieszka Pacocha darowizna.

Józef Parys
dyrektor szkoły