Drodzy absolwenci, uczniowie proszę o zapoznanie się z materiałem dostępnym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Znajdziecie tam informacje, jakie są wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

Beata Porębska, wicedyrektor szkoły

www.oke.krakow.pl

Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych:

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

 – O czym należy pamiętać podczas egzaminu