Ubi societas, ibi ius. Można by zacytować tę paremię prawniczą, biorąc pod uwagę cel spotkania z mec. Tomaszem Walczakiem, które odbyło się  dnia 25. 10. 2019 r. Młodzież szkoły „u mistrza Paderewskiego”, uczestnicząc w realizowanym przez Powiat Tarnowski zadaniu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, skorzystała z szansy rozwijania własnych kompetencji w sferze dojrzałego i odpowiedzialnego funkcjonowania w obrębie interakcji społecznych realizujących się w głównej mierze poprzez komunikację elektroniczną. Słuchający wykładu mogli zrozumieć, jak szeroko należy pojmować pojęcie wolności w aspekcie komunikacji międzyludzkiej, czym jest cyberprzemoc oraz jakie konsekwencje prawne pociąga ona za sobą. Wykład ujmował problem nie tylko teoretycznie, ale bazując na bardzo bliskich doświadczeniom młodzieży przykładach, pokazywał praktyczne sposoby radzenia sobie ze zjawiskiem cyberprzemocy i przeciwdziałania jej.

Sylwia Gaj
nauczyciel języka polskiego