PRZYPOMINAMY, ŻE OSOBY CHCĄCE PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI I/II 2018R. SĄ ZOBOWIĄZANE DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 (PIĄTEK) ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ U DYREKTORA SZKOŁY.