Stowarzyszenie Auxilium / przy wsparciu Województwa Małopolskiego/ prowadzi działalność na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich. W dniu 18 listopada pani Klaudia Niemiec reprezentująca Stowarzyszenie przedstawiła uczniom „u mistrza Paderewskiego” kilka ważnych zagadnień w tym temacie: -prawa konsumenta, uczciwa i nieuczciwa konkurencja, formy zawierania umów, możliwość odstąpienia od umowy, zasady rękojmi i gwarancji. Chociaż była to tylko wiedza w pigułce, ułatwi młodym konsumentom funkcjonować na ryku, a w przypadku nieuczciwych transakcji szukać pomocy w stosownych instytucjach.

Maria Dziuban – nauczyciel bibliotekarz