Otrzęsiny – to stary, sięgający niepamiętnych czasów zwyczaj, panujący w szkołach średnich.To mrożące krew w żyłach wydarzenie mające sprawdzić, czy uczniowie klas pierwszych są na tyle dojrzali i gotowi, aby przyjąć ich w poczet uczniów danej szkoły.                                                                                                                                                      

 W dniu 4 października 2018 roku takiej próbie zostali poddani uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Fryzjerskiego, Żywienia, Hotelarskiego i Informatycznego. Uczniowie dobrze się bawili gdy sprawdzano ich kreatywność, sprawność fizyczną, znajomość matematyki, umiejętność planowania przestrzennego. Znalazło się też zadanie dla wychowawców. Poprzez przeprowadzone próby udowodnili, że zasługują na to, by stać się członkami naszej szkolnej społeczności.                                                                                                

otrzęsiny 2018

Maria Dziuban
nauczyciel  bibliotekarz