Konkurs fryzjerski ,, Cztery pory roku”

W dniu 17.06.2020r. odbyło się wręczenie nagród wygranych w konkursie fryzjerskim „Cztery pory roku” 🌷🌞🍂❄️ Uczennice klas fryzjerskich wykonały fryzurę wraz z cała stylizacją w wybranej porze roku. W głosowaniu Facebookowym najwięcej „głosów” zdobyły: Magiera Daria – „Zima- nr 5” – l miejsceKozik Karina – „Lato – nr 9” – …

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach w 2020 roku.

Podstawa prawna: 1.Wytyczne MEN,GIS,MZ z 04.06.2020 dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania Egzaminu Zawodowego w 2020 r. 2 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku 2020 (Formuła 2017) Aktualizacja z dnia 20.05.2020 r. 3 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie …

Rekrutacja na staże i praktyki zawodowe dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na: – staże zawodowe dla uczniów technikum oraz– praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o …

Konkurs plastyczny ”Pomaganie jest fajne- Nie każdy bohater nosi pelerynę!”

Podczas nauki zdalnej uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym  kierowanym dla członków Szkolnego Koła Wolontariatu. Celem konkursu było: promowanie wolontariatu, zachęcanie młodzieży do włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi opartych na zaufaniu solidarności społecznych, rozwijanie wyobraźni artystycznych. Prace są zarazem  podziękowaniem dla służb walczących …

RDN – Słowo za Słowo – o naszej szkole „u mistrza Paderewskiego”

Technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa I stopnia, jak również szkoła policealna. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach zachęca młodych do kontynuowania nauki w tej placówce. Dyrektor szkoły Józef Parys, gość porannego programu RDN Słowo za Słowo powiedział, że szkoła u mistrza Paderewskiego ma bogatą ofertę …

Jak zrozumieć nastolatka?

Jednym z okresów rozwojowych ludzkiego życia jest adolescencja – czas między dzieciństwem a dorosłością. Czas, kiedy nastolatek buduje swoją własną tożsamość, poszukuje swojej własnej przestrzeni. I wtedy mogą się pojawić zachowania, które dorośli postrzegają jako naganne czy prowokujące. A to jest po prostu kolejny, uciążliwy dla samego nastolatka etap w …

I Plebiscyt na najpiękniejszą Gminę Małopolski Miejsko-Wiejską Region III

Zachęcamy do promocji naszej małej Ojczyzny przez głosowanie w plebiscycie na najpiękniejszą Gminę Małopolski Miejsko-Wiejską w Małopolsce. Wybierzmy Ciężkowice. W plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Miejsko-Wiejską w naszym województwie podzielono Małopolskę na cztery regiony. Co dwa tygodnie począwszy od 4 maja będziemy wybierać z danego regionu po cztery gminy, które awansują …

Najnowocześniejsza pracownia informatyczna w regionie!

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, powszechnie znanej placówce z Pogórza Ciężkowickiego „u mistrza Paderewskiego” 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 otwarta została pracownia informatyczna spełniająca wszelkie standardy XXI wieku. Otwarcia dokonali pan Tomasz Stelmach Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego, odpowiedzialny za oświatę …

Wyniki wojewódzkiego konkursu „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”

Dzisiaj dwie uczennice szkoły „u mistrza Paderewskiego” z Ciężkowic odebrały nagrody w konkursie „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”. Jego celem było zainteresowanie młodych ludzi, w szczególności harcerzy najnowszą historią Polski, działalnością harcerstwa podczas II wojny światowej, wojennymi życiorysami harcerzy i instruktorów, a także …

Page 3 of 46
1 2 3 4 5 46