Kolejna rekrutacja na kursy zawodowe

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła się  kolejna rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 5 lutego 2021 r. w sekretariacie szkoły lub u szkolnego lidera Renaty Kiełbasy. …

Projekt „Mój rozwój- moja przyszłość II”

Projekt realizowany jest w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Adresatami projektu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w naszej szkole. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.  W ramach projektu …

Rekrutacja na kursy zawodowe

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła się  rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 stycznia 2021 r. w sekretariacie szkoły lub u szkolnego lidera Renaty Kiełbasy. Regulamin …

Powrót uczniów do nauki po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów …

Zebranie z rodzicami – 20. 01. 2021 r.

Informujemy, że 13. 01. 2021 roku o godz. 16.00 miało odbyć się zebranie z rodzicami, dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej, osiągnięć uczniów i spraw bieżących. Ze względu na przesunięcie terminu ferii zimowych zostaną przeprowadzone zebrania z rodzicami w nowym terminie tj. 20. 01. 2021 roku w trybie on-line w aplikacji Teams …

Konkurs plastyczno-filmowy „Śnieżny Dekalog”

Zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: …

Matura 2021 – Ważne!

Maturzystów i absolwentów szkół maturalnych zachęcamy do zapoznania się z informacjami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych: http://www.oke.krakow.pl/ Informacja o opłacie za egzamin maturalny: http://www.oke.krakow.pl/ Egzamin maturalny w 2021 roku na podstawie wymagań egzaminacyjnych: http://www.oke.krakow.pl/ Józef Parys, dyrektor szkoły

Boże Narodzenie 2020 – akademia w Teams

W dniu 22 grudnia 2020 roku odbyła się wigilia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Ignacego Paderewskiego w Cieżkowicach. Przybrała ona formę on-line, inną niż dotychczas. Składała się ona z 3 części: części wstępnej, montażu słowno-muzycznego oraz życzeń Pana Dyrektora Józefa Parysa skierowanych do wszystkich uczestników. W pierwszej części dk. …

Wyposażenie pracowni cukierniczej w ramach Projektu ”Mistrzowie w zawodzie II”

Nasza Szkoła w ramach Projektu ”Mistrzowie w zawodzie II” otrzymała obszerne wyposażenie pracowni cukierniczej. Dzięki bardzo dobrze doposażonej pracowni uczniowie będą mogli brać udział w kursach cukierniczych organizowanych w ramach Projektu ”Mistrzowie w zawodzie II”. Otrzymane wyposażenie to nie tylko drobny sprzęt cukierniczy, ale przede wszystkim profesjonalny piec cukierniczy, roboty …