Opiekun koła: mgr Jacek Przybyło

Działalność Koła informatycznego skierowana jest do młodzieży zainteresowanej komputerami i informatyką, chcących poszerzyć swoja wiedzę lub nadrobić zaległości z przedmiotów zawodowych. W roku szkolnym 2020/21 spotkania odbywają się nieregularnie w pracowniach: multimedialnej nr 31 i urządzeń techniki komputerowej i sieci nr 40.

NAJNOWSZE WYDARZENIA:

Zajęcia wrzesień 2020

Instalacje i konfiguracje systemów Linux Serwer

Zajęcia w pracowni multimedialnej z sieci komputerowych

 

Zajęcia koła informatycznego luty/marzec 2020

Pomiary elementów elektronicznych występujących na płycie głównej

Używanie lutownicy transformatorowej w informatyce

Zastosowanie stacji lutowniczej z modułem HotAir do reballingu układów scalonych na płycie głównej

Wyjazd do Akademickiego Centrum Komputerowego AGH Cyfronet w Krakowie – 5 czerwca 2019r

 


 

 

Zapraszamy ponadto uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w kursie IT Essentials: PC Hardware and Software – Sprzęt i oprogramowanie komputerów w ramach Akademii CISCO. Kurs kończy się międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia z zakresu budowy komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Więcej informacji – kliknij tutaj lub tutaj. Szczegółowe informacje i zapisy u nauczyciela informatycznych przedmiotów zawodowych p. Jacka Przybyło.

W roku szkolnym 2018/19 certyfikaty CISCO otrzymało, po zdaniu końcowego egzaminu, 3 uczniów TI: Damian Pabian, Grzegorz Tokarz oraz Piotr Wilga. Gratulujemy!

W roku szkolnym 2015/16 certyfikaty CISCO zdobyło, po zdaniu końcowego egzaminu, 3 uczniów TI: Paweł Gaborek, Tomasz Haraf oraz Sławomir Juruś.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

1)   Ukazywanie uczniom, w jaki sposób komputer jest pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i komunikacji
2)   Rozwijanie u uczniów zainteresowań technologią informacyjną
3)   Kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki
4)   Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej
5)   Poznawanie i rozumienie otaczającego świata
6)   Kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny informacji pod względem zagrożeń płynących z Internetu
7)   Kształtowanie postawy szacunku dla własności intelektualnej
8)   Dostrzeganie potrzeby samokształcenia
9)   Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie

 

BLOKI I MODUŁY TEMATYCZNE

1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe

a) Konfigurowanie sprzętu i środowiska pracy

b) Przeinstalowywanie systemów i oprogramowania na stanowiskach komputerowych

 

2.  Programy użytkowe

a)      Przygotowywanie i obróbka graficzna materiałów do gazetek szkolnych

b)      Optymalizowanie grafiki pod kątem witryn WWW

c)      Wykonywanie projektów graficznych

d)      Projektowanie grafiki przeznaczonej na strony internetowe

e)      Przedstawianie i projektowanie pomysłów na stronę internetową szkoły

 

3. Korzystanie z zasobów internetowych

 

4. Tworzenie i aktualizacja witryny internetowej szkoły

a)      Aktualizacja i modernizacja witryny szkoły

b)     Zarządzanie wydajnością i zapewnianie dostępności

 

5. Prowadzenie kursów w ramach Akademii CISCO

 

6.  Przygotowanie do egzaminów z kwalifikacji teoretycznych i praktycznych