W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na: staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości  1 700,00 zł. Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej szkoły. Staże i praktyki będą realizowane w terminach: 5-30 lipiec oraz 2-27 sierpień 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkoły lub do mnie – szkolnego lidera projektu Renaty Kiełbasy do dnia 28 maja 2021 r. Chętni muszą mieć ukończone 16 lat.

Renata Kiełbasa

Szkolny Lider projektu MwZ II