Spotkanie maturzystów z panem Dariuszem Gorajczykiem, pracownikiem Biura Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, które odbyło się 27 lutego 2018 r., „u mistrza Paderewskiego”, to kolejny element obchodów Tygodnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Gość, nawiązując do wcześniejszego spotkania naszej młodzieży z panem Płużańskim, podkreślił rolę antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia oraz znaczenie ludzi, którzy wykazali się niezłomnością i do końca walczyli o prawdę i wolność. Zaakcentował istotną rolę nieznanych i zapomnianych bohaterów tamtego czasu, a przede wszystkim Danuty Siedzikównej ps. Inka. To właśnie sylwetka Tej Niezłomnej, stanowiła przedmiot gry zadaniowej, którą uczniowie pilnie wykonywali pod czujnym okiem pana Gorajczyka.

mgr Aneta Kapałka
nauczyciel historii