5-LETNIE TECHNIKUM


Technik Hotelarstwa to tytuł jaki uzyskujemy po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego kompetencje w zawodzie Technika Hotelarstwa. Absolwent otrzymuje dyplom technika hotelarstwa oraz Europass – Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Technik hotelarstwa przygotowuje do pracy w branży hotelarsko – turystycznej.

Absolwent Technikum Hotelarskiego zdobędzie następujące kwalifikacje:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • przygotować jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości,
  • planować, organizować, koordynować i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim,
  • obsługiwać gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP czy gości niepełnosprawnych,
  • przygotować i dekorować potrawy i napoje, stosować różne techniki nakrywania stołu.

HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • promować, sprzedawać usługi hotelarskie,
  • przyjąć gości w obiekcie, kompleksowo ich obsłużyć w trakcie pobytu, wykwaterować z obiektu oraz rozliczyć koszty pobytu gości i przyjąć należność,
  • prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich i obsługiwać sprzęt biurowy, korzystać z komputerowych programów użytkowych i hotelowych,
  • fachowo organizować usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno– sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie,
  • udzielać informację turystyczną.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługa gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne).

Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest nabycie przez ucznia takich umiejętności jak: stosowanie podstawowych zasad gospodarki rynkowej, korzystanie z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego , stosowanie zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej, fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego, posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez, współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich, prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego, postępowanie zgodnie z zasadami etyki i kultury.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Kształcimy na 5*****