5-LETNIE TECHNIKUM

Technik Informatyk to tytuł jaki uzyskujemy po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego kompetencje Technika Informatyka. Absolwent Technikum Informatycznego zdobędzie następujące kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy.
  • Naprawić urządzenia techniki komputerowej.
  • Administrować systemami operacyjnymi.
  • Wykonać i administrować lokalną sieć komputerową.
  • Konfigurować serwery oraz urządzenia pracujące w sieci.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych.
  • Tworzyć grafikę komputerową wykorzystywaną na stronach i portalach internetowych.
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.
  • Zarządzać witrynami internetowymi.

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Zawód technik informatyk nadal staje się coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

U nas znajdziesz bezpieczeństwo, miłą atmosferę, rodzinny klimat i wysokie standardy kształcenia.