5-LETNIE TECHNIKUM


Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych to tytuł jaki uzyskujemy po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego kompetencje Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Absolwent Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zdobędzie następujące kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • stosowania nowoczesnych technik kulinarnych do sporządzania potraw,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • języka obcego zawodowego.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • opracowywania jadłospisów dietetycznych,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych.

Zawód Technika Żywienia jest zawodem przyszłości dowodem na jest wzrastająca liczba punktów i lokali gastronomicznych. Trend ten jest spowodowany z jednej strony mieszkańcy, którzy zamiast gotować w domu wybierają posiłek „na mieście”, z drugiej strony turyści, dla których lokalna gastronomia stanowi jedną z atrakcji, często równie ważną jak zabytki. Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Wszystkie te miejsca, to obszary pracy dla Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych.

U nas znajdziesz bezpieczeństwo, miłą atmosferę, rodzinny klimat i wysokie standardy kształcenia.