12 marca to Dzień Matematyki, 14 marca to Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Ponadto cały obecny 2019 rok został ogłoszony przez Senat RP rokiem matematyki. Jest zatem okazja aby poświęcić matematyce trochę więcej czasu w nieco innym niż zazwyczaj formacie. Na pierwszy miejscu postawić radość jaką daje rozwiązywanie problemów, umiejętność logicznego myślenia, zadawania pytań, szukania odpowiedzi.
W związku z powyższym powstały ciekawe prezentacje multimedialne, gazetki. Uczniowie brali udział w grach i zabawach matematycznych.

Aleksandra Łaś
nauczyciel matematyki