W naszym Zespole zakończyły się warsztaty  folklorystyczne „Oj dana dana” dla 10 uczniów realizowane w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja  – Nasze Dziedzictwo” Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.2.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. W ramach projektu uczniowie zapoznawali się z muzyką i tańcem regionalnym, dodatkowo wykorzystując swoje umiejętności gry na instrumentach oraz śpiew. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, a kolejną 10 osobową grupę chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach od września bieżącego roku.

mgr inż. Andrzej Burnus
nauczyciel wychowania fizycznego