Dnia 2. 10. 2018 roku przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 10 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Natalia Król, Weronika Mleczko, Dominika Szczerba czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności:

  1. Grzegorz Tokarz, klasa III TI (53 głosy) – przewodniczący SU
  2. Vanessa Stec, klasa IV TH (26 głosów) – zastępca
  3. Krzysztof Rąpała, klasa II BS1 (23 głosy) – skarbnik

Opiekunem Samorządu Szkolnego został ksiądz Marek Migacz.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Samorząd uczniowski 2018_2019