Wielki dzień. Uczymy postaw obywatelskich. Dzisiaj po wcześniej przeprowadzonej kampanii wyborczej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Frekwencja wyniosła 73,35%

W poszczególnych klasach:

1TFŻ 90%

1 THI 96%

2 TFŻ 96%

2 TFŻG 90%

2 THIG 82%

3 TFŻ 70%

3 THI 72%

4 T 91%

1 LO 100%

2 LO 100%

3 LO 42%

Spośród 12 kandydatów wybierane było Prezydium oraz osoby funkcyjne: przewodniczący samorządu, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz. Ponadto spośród 4 kandydatów wybierany był opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Każdy element dzisiejszego święta demokracji w naszej szkole odwzorowany został z rzeczywistego czasu wyborczego, by nasza młodzież wybierając swoich przedstawicieli, mogła poczuć klimat, który mam taką nadzieję stanie się ich udziałem, gdy jako osoby pełnoletnie wezmą udział w głosowaniach podczas różnych wyborów w naszej Ojczyźnie.

Pakietów wyborczych zostało przygotowanych 250 sztuk. W głosowaniu wzięło udział 211 uczniów. Głosów ważnych było odpowiednio: 202 – opiekun SU, 207 – SU. Głosów nieważnych było odpowiednio: 9 – opiekun SU, 4 – SU. Niewykorzystanych pakietów wyborczych było 39.

Opiekunem został nauczyciel z liczbą ważnie oddanych głosów 87. Gratuluję

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został uczeń z liczbą głosów 54. Gratuluję

Dziękuję Pani Monice Treli za współpracę w organizacji i przygotowaniu wraz z młodzieżą dzisiejszych wyborów. Dziękuję Komisji Wyborczej w liczbie pięciu osób za przeprowadzenie wyborów, oraz liczenie głosów.

Mam nadzieję, że dzięki takim lekcjom kiedyś w dorosłym życiu procentowo liczba głosujących będzie tylko rosła a nasza praca, by tak się stało zaowocuje

Józef Parys, dyrektor szkoły

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2020