17 kwietnia odbyła się wycieczka do Ogrodu Botanicznego, Muzeum Farmacji UJ i Muzeum Archeologicznego w Krakowie pod opieką pani mgr inż. Teresy Sławuty i pani mgr Justyny Martyny dla klas I T, II TFŻ, III TFŻ realizujących biologię w zakresie rozszerzonym. Celem wyjazdu była realizacja podstawy programowej z biologii, dotycząca zagadnień z ekologii, medycyny, ewolucji  oraz botaniki systematycznej. Podczas pobytu w Ogrodzie Botanicznym uczniowie mogli zapoznać się z formami reliktowymi          i endemicznymi szaty roślinnej nie tylko naszej strefy klimatycznej. Spacerując alejkami ogrodu podziwiali ekspozycje kolekcji roślin, krzewów oraz drzew liściastych i iglastych, a  w szklarniach okazałe sukulenty.

         Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Farmacji UJ. Stała ekspozycja  jest rozmieszczona na wszystkich pięciu kondygnacjach, od piwnic począwszy, na strychu kończąc. W tym właśnie miejscu nasi uczniowie mogli dotknąć historii farmacji, od czasów starożytnych przez poszczególne dekady aż do czasów dzisiejszych. Pani przewodnik bardzo ciekawie przedstawiła zarówno historię samego muzeum jak i rozwój farmacji  w poszczególnych epokach. Uczniowie mogli zobaczyć wiele zabytkowych przedmiotów używanych w odległych czasach podczas produkcji leków  przed nadejściem ery koncernów farmaceutycznych, kiedy aptekarz sporządzał lek własnoręcznie -„od podstaw”. Uczniom bardzo podobał się klimat i atmosfera muzeum, było to doświadczenie bardzo pouczające i wnoszące wiele nowych wiadomości z zakresu historii farmacji.

Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum Archeologiczne . Wystawa „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” to nowoczesna prezentacja najstarszych dzieje okolic Krakowa – od czasów ok. 70 tys. lat temu, gdy Małopolskę zamieszkiwał człowiek neandertalski aż do czasów powstania średniowiecznego Krakowa. Oryginalne zabytki, makiety, rekonstrukcje oraz animacje komputerowe w przystępny sposób ukazują świat dawnych mieszkańców  Małopolski.

Wycieczka była bardzo pouczająca i dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Pobyt w muzeach uczniowie uznali za czas spędzony pożytecznie, poszerzający wiadomości i rozwijający zdobytą do tej pory wiedzę.

mgr inż. Monika Trela
nauczyciel biologii