Ciężkowice kolejnym miastem na szlaku Niepodległej. Społeczność szkoły dla społeczności lokalnej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę sprowadziła wystawę Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległej”.

„Zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego,

Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.” (ipn.gov.pl) 

Oficjalne otwarcie nastąpiło 22 listopada 2018 roku o godzinie 15.30. Otwarcia wystawy dokonali:

  • Dyrektor IPN Oddział Kraków – Filip Musiał,
  • Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie – Michał Masłowski,
  • Burmistrz Gminy Ciężkowice – Zbigniew Jurkiewicz,
  • Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego – Tomasz Stelmach,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach – Józef Parys

Wszystkim przybyłym uczniom, nauczycielom, mieszkańcom serdecznie dziękuję. Wyrażam również nadzieję, że sprowadzona wystawa uświetni obchodzone w Ciężkowicach  Narodowe Święto Niepodległości – 1918-2018.   

źródło zdjęć: Centrum Promocji Gminy Ciężkowice

 

Józef Parys
dyrektor szkoły