W dniu 8 czerwca 2021 r. odbędą się w naszej szkole dwa konkursy językowe: Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego oraz Szkolny Konkurs z Języka Niemieckiego. Konkursy adresowane są do wszystkich chętnych uczniów szkoły „u Mistrza Paderewskiego”. Konkursy będą mieć formę testu pisemnego. Zagadnienia leksykalne będą dotyczyć tematu „Zdrowie”.   Czas trwania każdego z konkursów wynosi 45 minut. Konkurs z języka angielskiego rozpocznie  się  o godz. 8.50 (lekcja 2), a konkurs z języka niemieckiego o godz. 10.30 (lekcja 4). Chęć udziału w konkursach prosimy zgłaszać u nauczycieli języków obcych do dnia 4 czerwca (piątek). Zwycięzcy każdego z konkursów otrzymają dyplomy i nagrody. Rozdanie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego.

Zachęcamy do udziału!

Karolina Paluch

nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego