uroczystości szkolne

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 17-18 listopada 2017 roku

17 listopada 2017 roku

W pierwszym dniu o godzinie 10.00 uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jeż ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Przed rozpoczęciem liturgii młodzież naszej szkoły złożyła wiązankę kwiatów na grobie ks. prałata Michała Sopaty, który był inicjatorem utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Ciężkowicach.

Po Mszy świętej z towarzyszeniem orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciężkowic, pocztów sztandarowych wszyscy udali się na halę widowiskowo-sportową przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, gdzie kontynuowano obchody Jubileuszu.

Publikacja Jubileuszowa ZSOiZ im. I. J. Paderewskiego

W pięknie udekorowanej sali mogliśmy przywitać przybyłych na uroczystość dostojnych gości, absolwentów szkoły, byłych jej pracowników, rodziców, naszych uczniów. O godzinie 11.30 dyrektor Józef Parys serdecznie i ciepło powitał przybyłych na Jubileusz 60-lecia Szkoły i zaprosił wszystkich obecnych do udziału w uroczystości. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dzień ten skłania do wspomnień i refleksji. W swoim wystąpieniu pan dyrektor przybliżył między innymi, wydarzenia i fakty z kart historii szkoły. Udział w uroczystości wzięli również byli dyrektorzy naszej szkoły, Starosta Powiatu Tarnowskiego pan Roman Łucarz, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego pan Zbigniew Karciński, Burmistrz Gminy Ciężkowice pan Zbigniew Jurkiewicz, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie pan Artur Puciłowski, Burmistrz Gminy Bobowa pan Wacław Ligęza, dyrektor gimnazjum z Warasza na Ukrainie p. Nadia Horbaczyk wraz z młodzieżą, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie koło Poznania pani Katarzyna Krüger – Szczot wraz z młodzieżą. Zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali Starosta Tarnowski pan Roman Łucarz, Burmistrz Ciężkowic pan Zbigniew Jurkiewicza, pan dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Artur Puciłowski.

Przy okazji tak pięknej i niepowtarzalnej uroczystości uczniowie klas pierwszych wypowiedzieli słowa przysięgi na sztandar naszej szkoły. Ponadto osiągający wysokie wyniki w nauce i wyróżniający się uczniowie otrzymali listy gratulacyjne Starosty Powiatu Tarnowskiego i listy gratulacyjne Dyrektora Szkoły. W tym tak ważnym dniu wręczono również Ignacjana dla wybitnych osób, które przyczyniły się do promowania pamięci o Ignacym Janie Paderewskim.

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, któremu przyświecały słowa Ignacego Jana Paderewskiego: „Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku”.

Ten niecodzienny spektakl wraz z dekoracjami przygotowali nauczyciele szkoły we współpracy z uczniami. Po występie naszej młodzieży swoje talenty zaprezentowała młodzież z Gimnazjum z Warasza na Ukrainie. Na zakończenie uroczystości wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach.

Wspólna praca wszystkich pracowników szkoły przyczyniła się do uświetnienia i sukcesu wszelkich podjętych działań związanych z obchodami Jubileuszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach.

Po uroczystej akademii goście udali się na poczęstunek.

18 listopada 2017 roku

W drugim dniu uroczystości uczestniczyliśmy w równie ważnym wydarzeniu, jakim było odsłonięcie wystawy poświęconej Patronowi naszej szkoły Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Odsłonięcia wystawy dokonała Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak. Wystawa zawierała pamiątki po Wielkim Polaku oraz zdjęcia udostępnione z prywatnych zbiorów i pozyskane przez szkołę. Na zakończenie obchodów znaczna część naszych gości wzięła udział w Balu Absolwenta. Impreza odbyła się w zajeździe Relaks w Cieżkowicach.

Rocznica 60-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów była świętem wspomnień, świętem minionego czasu oraz świętem trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto szkoły było wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem! W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji Jubileuszu.

Dyplomy, gratulacje, podziękowania…

Fotorelacja z uroczystości dostępna w szkolnej galerii…

Więcej o naszych uroczystościach: pogorze24.pl, kuratorium.krakow.pl, powiat.okay.pl

Film nagrany i zmontowany przez ucznia naszej szkoły

Beata Porębska
nauczyciel j. polskiego

Podobne posty

Andrzejki 2018

szef

Szkolny, obcojęzyczny konkurs piosenki świątecznej: CHRISTMAS CAROL COMPETITION 2021

szef

100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła Wielkiego

szef
Skip to content