Szkoła Branżowa I Stopnia – Cukiernik

szef

3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Cukiernik to tytuł jaki uzyskujemy po zdaniu egzaminu zawodowego potwierdzającego kompetencje cukiernika. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia zajmuje się produkcją różnych ciasteczek, ciast, tortów, deserów, cukierków, lodów, pieczywa cukierniczego trwałego oraz wykonuje elementy dekoracyjne wyrobów cukierniczych.

W dzisiejszych czasach cukiernik ma nie tylko szansę na świetną pracę za dobrą pensję, ale i satysfakcję z pracy, a także sławę. Warunek? Musi mieć umiejętności i pasję. W trzyletniej Szkole Branżowej I stopnia uczeń będzie mógł kształtować umiejętności i rozwijać swoje pasje. Dla kandydatów, którzy chcą doskonalić się w zawodzie cukiernika, perspektywy zatrudnienia i rozwoju rysują się obiecująco. Jest to zawód poszukiwany wśród pracodawców, a branża cukiernicza prężnie się rozwija.

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • sporządzać półprodukty cukiernicze np. kremy, musy, polewy cukiernicze,
  • sporządzać wyroby cukiernicze np. ciasta, torty, wyroby monoporcjowe, ciasteczka,
  • dekorować wyroby cukiernicze np. masami cukrowymi, elementami z masy karmelowej,
  • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji cukierniczej.

Dla uczniów mamy do zaoferowania naukę w nowoczesnej pracowni wyposażonej w sprzęt i urządzenia umożliwiające przygotowanie do zawodu. Zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze co sprzyja owocnemu poznawaniu zawodu i gwarantuje pozytywne zdanie egzaminu zawodowego. Organizujemy ciekawe wycieczki zawodoznawcze do zaprzyjaźnionych zakładów przemysłu cukierniczego, a także wyjazdy na warsztaty i targi branżowe. Szkolna pracownia jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy zawodowe organizowane przez OKE w Krakowie.

Po zakończeniu edukacji absolwenci – cukiernicy – mogą podjąć pracę w zakładach cukierniczych rzemieślniczych i przemysłowych, kontynuować naukę w technikum lub na kursach zawodowych. Mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą.

U nas znajdziesz bezpieczeństwo, miłą atmosferę, rodzinny klimat i wysokie standardy kształcenia.

Skip to content