ogłoszenia

Dofinansowanie projektu „Mistrzowie w zawodzie II”

Dnia 20 czerwca 2023 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Mistrzowie w zawodzie II” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. W myśl jego zapisów projekt został przedłużony do dnia 31 października 2023 r., dzięki czemu przez dodatkowe dwa miesiące realizacji nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z kolejnych form wsparcia:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach:

– kurs AutoCAD – 10 uczniów

– kurs AutoCAD (poziom podstawowy, rozszerzony, projektowanie 3D) – 1 nauczyciel

– kurs kelnerski z elementami parzenia kawy – 10 uczniów

 

 

Na powyższe kursy zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne dla uczniów, m. in. ekspres do kawy, naczynia, garnki. Zapewniono również materiały zużywalne do pracy na kursach w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej .

Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej oraz nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji zawodowych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Szkolny lider, Teresa Sławuta

Podobne posty

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem…

szef

DODATKOWA REKRUTACJA MIĘDZYSZKOLNA NA KURSY ZAWODOWE

szef

Wyposażenie pracowni cukierniczej w ramach Projektu ”Mistrzowie w zawodzie II”

szef
Skip to content