Pedagog szkolny

szef

Dyżury pedagogów, psychologa

mgr Sabina Cygnar – pedagog specjalny

Wtorek Środa
8.00 – 8.45

10.30 – 14.45

8.00 – 14.00

14.00 – 15.00   

(konsultacje z rodzicami i uczniami)

 

mgr Małgorzata Pruś – pedagog szkolny, psycholog

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
7.50 – 13.05

psycholog

7.55 – 8.50

pedagog

8.00 – 13.05

pedagog

8.00 – 11.50

psycholog

13.05 – 13.55

pedagog

10.30 – 13.55

pedagog

14.50 – 15.35

pedagog

 

14.00 – 15.55

psycholog

14.50 – 15.50

(konsultacje z rodzicami i uczniami)

 

mgr Joanna Cisoń – pedagog szkolny

Czwartek

 

Piątek
 

8.00 – 13.00

13.00 – 13.30

 (konsultacje z rodzicami i uczniami)

 

8.00 – 14.00

 

Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
• Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• Chciałbyś z kimś porozmawiać
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

Rozmowa będzie dyskretna, zostaniesz uważnie wysłuchany, otrzymasz poradę i pomoc.

Rodzicu, warto zasięgnąć porady pedagoga gdy Twoje dziecko:
• ma trudności w nauce szkolnej, osiąga niskie rezultaty w nauce
• przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
• bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu z innymi, izoluje się
• ma trudności w radzeniu sobie z emocjami –bywa agresywne, wybuchowe
• nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników
• istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne
• ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych
• chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim
• masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

WAŻNE ADRESY:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Tuchowie ul. Wróblewskiego 1, tel.: (014) 6526494
Psycholog dla dzieci i dorosłych – Urząd Gminy Ciężkowice – zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tel. tel. 14 62 85 839 – przyjmuje w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach: 15.00 – 18.00.
• Poradnia Leczenia Uzależnień w Tuchowie (14) 6870400.
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tarnowie ul. Szarych Szeregów 1 tel. (014) 655 3636
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Szujskiego 66 tel. (014) 6215683
• Poradnia Specjalistyczna „Arka” Tarnów – Plac Katedralny 6 – Katolicki Telefon Zaufania, (014) 987
• Telefon Zaufania Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – 0 667977678
• Rzecznik Praw Dziecka – telefon informacyjno – interwencyjny: (022) 6965550
• „Niebieska Linia” – Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, (014) 6262650
• Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Zespół Przychodni Specjalistycznych Tarnów ul. Mostowa 6, (014) 6213039

Skip to content